Organisatiemeting

Je kent het wel, werknemers die over hun organisatie zeggen ‘’Dat is nou typisch onze organisatie’’. Maar wat is er dan zo typisch en belangrijker hoe kom je daarachter? Managers zitten soms met de handen in het haar als het gaat om het aansluiten bij de medewerkers van het bedrijf, het bewerkstelligen van veranderingen binnen de organisatie of het optimaliseren van organisatieprocessen. Belangrijk hierbij is dat men inzicht krijgt in medewerkers, teams en processen. Friesland Boeit biedt deze inzichten middels het inzetten van een serious game en het uitvoeren van een data-analyse op organisatorisch niveau.

Wat levert het op?

  • Inzicht in overeenkomsten en verschillen in organisaties
  • Inzicht in organisatiecultuur
  • Analyses op teamniveau
  • Inzicht in gedragspatronen van afzonderlijke teams

Wat houdt het in

De gehele organisatie ervaart in zoveel mogelijk al bestaande teams van 3-6 personen de serious game. Per werknemer zal dit in totaal een uur in beslag nemen. De werknemers beleven vooral plezier aan het spelen van de game terwijl onze videoanalisten alle teams observeren en analyseren aan de hand van ons theoretisch onderbouwde analysemodel. Hierdoor wordt er automatisch een database gecreëerd met alle teamresultaten van de organisatie. De onderzoekers analyseren alle teamresultaten en maken met een overall meting voor jouw organisatie. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in een onderzoeksrapport.

Resultaten

Doordat alle teams van de organisatie dezelfde serious game spelen, ontstaat er een rode draad in de analyse. Deze legt de organisatiecultuur bloot, maar gaat ook in op karakteristieke gedragspatronen van de teams binnen de organisatie. De bewustwording van de cultuur en de gedragspatronen geven de manager inzichten om veranderingen of ontwikkelingen door te voeren of kunnen bijdragen in de herverdeling van teams om zodoende optimaal resultaat te behalen.

Informatie

Wilt je meer halen weten over een overall meting voor jouw organisatie, neem dan contact op met ons.

Tijdsduur

45 minuten

Aantal deelnemers

3 tot 6 personen per team

8 teams per dag

20 teams voor goede analyse

Competenties

Het analysemodel meet 48 variabelen met als hoofdcompetentie’s

  • Samenwerken
  • Communicatie
  • Leiderschap

Opties

  • Rapport kan mondeling toegelicht worden over de onderzoeksresultaten door middel van presentatie

Locatie

Op jouw locatie