IAG game gelanceerd tijdens inspiratiefestival!

Woensdag 21 november stond Friesland Boeit met de nieuwste serious game in de hal van de NHL Stenden hogeschool als onderdeel van het IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) inspiratiefestival. Dit festival werd georganiseerd ter ere van het 25 jarig bestaan van de IAG opleiding. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Friesland Boeit in samenwerking met IAG, een serious game ontwikkeld waarin het IAG hulpverlenersproces en het IAG reflectiemodel terugkomen. Het doel van de serious game was om de fictieve familie Vormstra te helpen met hun reis naar Amerika. Na het spelen van de game zagen de deelnemers zichzelf terug op video waarna gereflecteerd werd op hun handelen in een complexe en dynamische omgeving. Deze reflectie werd gedaan aan de hand van het IAG reflectiemodel. De workshop leverde naast veel speelplezier, inzichten op voor de hulpverleners omtrent hun eigen manier van handelen en de invloed die dit heeft op een situatie waarin er sprake is van multiproblematiek.

Ook inzicht krijgen in uw manier van handelen tijdens een hulperverlenersproces? Speel de IAG Serious Game!