In de media | 5 tips om slimmer samen te werken

“Zoek naar natuurlijk leiderschap binnen de eigen groep en belangrijker nog: laat leiderschap onderdeel zijn van het sociale proces van samenwerken.” vertelt Jelle Dijkstra, lector Persoonlijk leiderschap en Innovatiekracht bij NHL Hogeschool. Het onderzoek dat de NHL voert in samenwerking met Friesland Boeit.

‘Wij zoeken een echte teamplayer.’ In iedere vacature kom je deze functie-eis tegen. Samenwerken is tegenwoordig essentieel om complexe multidisciplinaire problemen op te kunnen lossen. Maar niet binnen iedere organisatie werken geboren teamplayers. Vijf tips om te werken aan slimmer samenwerken.

1. Creëer diversiteit in je team

Kijk eens om je heen op de afdeling. Grote kans dat je volop overeenkomsten hebt met je collega’s. Denk aan nationaliteit, opleiding, normen en waarden. “We zijn van nature geneigd homogene groepen samen te stellen”, vertelt Jelle Dijkstra, lector Persoonlijk leiderschap en Innovatiekracht bij NHL Hogeschool. “Dat werkt nou eenmaal veiliger en prettiger. Wat dat betreft zijn we net apen die elkaar willen vlooien”, knikt de lector. Maar zo’n homogene groep zet ons tegelijkertijd in de modus van rechtlijnigheid, waarschuwt hij. “We bedenken één oplossing omdat we allemaal op dezelfde manier naar het probleem kijken. Zo’n oplossing is per definitie eendimensionaal en inferieur. Creëer daarom een heterogeen team, waarin je schakelt tussen meerdere referentiekaders”, bepleit Jelle. “En zoek niet alleen intern maar ook extern naar heterogeniteit. Ontwikkel een netwerk om je heen met diverse experts, zodat je een beroep kunt doen op nieuwe deskundigheid en een frisse blik van buiten.”

2. Zorg voor natuurlijk leiderschap

In navolging van pioniers als Spotify en Google kiezen steeds meer bedrijven voor zelfsturende teams en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Zelfsturing is mooi, maar toch moet er altijd een leider blijven, benadrukt Jelle. “Zonder leider krijg je een stuurloos team en dus chaos. Maar deze leider hoeft niet per se een hooggeplaatst iemand te zijn in een kantoor ergens op de derde etage”, vult hij aan. “Zoek naar natuurlijk leiderschap binnen de eigen groep en belangrijker nog: laat leiderschap onderdeel zijn van het sociale proces van samenwerken. Ieder vraagstuk of opdracht vraagt om een ander type leider; wissel daarom af per onderdeel. In ons onderzoek dat we uitvoeren met de EschCape Room van Friesland Boeit zien we dat een team het beste presteert wanneer er meerdere leiders zijn, die op natuurlijke wijze van rol wisselen. Op het moment dat er een diffuse situatie ontstaat, is er meestal wel iemand die opstaat om de leiding te nemen. Benut die natuurlijke kracht.”

3. Haal buitenstaanders naar binnen

Niet in alle gevallen beschikt het team echter over interne leiders met voldoende kwaliteit om een situatie de baas te zijn. In dat geval kiezen veel organisaties ervoor om interim managers in te vliegen. “Deze ambulante leiders worden vaak gebruikt als breekijzer om de boel in no time vlot te trekken, maar in de praktijk werkt dat vaak niet zo”, merkt Jelle. “Deze interimmer wordt door veel teams gezien als een vreemde eend in de bijt, iemand die komt vertellen hoe het moet. Daarom is het juist zaak om een externe leider te integreren in het sociaal proces van leiderschap binnen het team. Haal buitenstaanders echt naar binnen. Een externe leider kan het ontbrekende element binnen het team zijn waardoor alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Dat werkt alleen wanneer het initiatief voor deze externe leidinggevende vanuit de groep komt en er geen andere persoon is die deze rol op zich kan nemen. Anders krijg je negatieve processen die de situatie alleen maar ingewikkelder maken.”

4. Leer in Twittertaal communiceren

Je kent ze wel: collega’s die ellenlange mails sturen om na zes alinea’s pas met een concrete vraag te komen. “Dooddoeners”, knikt de lector. “We moeten leren communiceren via korte zinnen. Beter nog: woorden. Bij crisismanagement zie je ook dat er slechts in enkele woorden gecommuniceerd wordt. Je moet snel kunnen handelen. Hoe beknopter en kernachtiger je communiceert, hoe succesvoller het is. Kort wordt vaak geïnterpreteerd als bot of ongeïnteresseerd, maar heeft daar niets mee te maken. Beknoptheid is juist essentieel om tijd over te houden om met elkaar koffie te drinken. Je kunt Twitter en Facebook beschouwen als uitstekende leertools om op deze nieuwe manier te communiceren.”

5. Wie het weet, moet het zeggen

Naast nieuwe manieren van communiceren kunnen we tegelijkertijd nog heel wat leren van de oudste vorm van communicatie: die van de dieren. “Neem als voorbeeld de grote vogelzwermen, waarbij er één leider voorop vliegt”, vertelt Jelle. “Wanneer een vogel middenin de zwerm voedsel ontdekt, duikt hij meteen naar beneden. De rest volgt zonder te twijfelen. Eén individu maakt een beslissing in het belang van de gehele groep. Dat zie je bij organisaties ook steeds meer. Hoe zelfverzekerder je duikt, hoe meer mensen er mee gaan. Decision taking en unity of effort noemen we dat. Als individu ben je bevoegd om een actie in te zetten als dat in het belang is van de groep. Oftewel: wie het weet, moet het zeggen. Die daadkracht is in ieder mens aanwezig, je moet het alleen wel aanboren. Organisaties waar je nog verplicht achter de leider aan moet vliegen, zullen uiteindelijk niet overleven.”

Bron: https://onderzoek.nhl.nl/nieuws/5-tips-om-slimmer-samen-te-werken?utm_source=LinkedIn&utm_medium=Post&utm_content=11042017%2F1205&utm_campaign=SIGALAB