Stressindicatoren in groepsdynamische processen

Friesland Boeitwil met dit project het werkingsprincipe aantonen van een analyse instrument waarmee men stress in groepsdynamische processen kan meten en in kaart kan brengen. Met die data kan men dan het gedrag in groepsprocessen goed diagnosticeren en analyseren om daarmee stressoren te kunnen beïnvloeden en/of weg te nemen.

Daarvoor gaat men in eerste instantie onderzoek doen naar mogelijke koppeling tussen HRV, gedragingen van deelnemers en de opgenomen videobeelden. Vervolgens worden sensortechnologieën op toepasbaarheid onderzocht en wil men onderzoeken en analyseren wat de stress triggers in groepen zijn. Met behulp van escaperoom analyses gaat men data verzamelen en analyseren om daarmee het instrument te ontwikkelen. Proefmodel testen en analyses moeten leiden tot een te koppelen datamodel en analyse instrument stress in groepsdynamica.

Data en Onderzoek

Wat maakt het ene team nu succesvoller dan het andere team? Wat voor gedrag laten succesvolle teams zien? Hoe wordt hier samengewerkt, hoe wordt er gecommuniceerd, wat voor leiderschap wordt er getoond? Wij zijn iedere dag bezig om hiernaar onderzoek te doen, om zodoende organisaties te kunnen helpen in het creëren van succesvolle teams. Want een bedrijf is pas succesvol, als de medewerker in zijn kracht staat.

Wil je meer weten?

Vul gerust het contactformulier in.
We nemen dan snel contact met je op.

Friesland Boeit is constant bezig met het doen van onderzoek naar teams en gedragingen binnen teams. Wanneer er interessante ontdekkingen worden gedaan, wordt hierover geschreven. Hieronder staan een aantal artikelen die voortkomen uit het onderzoek van Friesland Boeit. Naast de eigen publicaties, heeft Friesland Boeit ook gepubliceerd in vakbladen zoals PW de Gids en Tijdschrift voor Positieve Psychologie.

Nieuwste artikel

Verschillen tussen jonge en oudere teams

Organisaties zijn voortdurend in beweging en veranderen constant.…

Eerdere artikelen

Onderzoek - Emoties zijn besmettelijk

Organisaties zijn voortdurend in beweging en veranderen constant.…

Onderzoek - Successen vieren

Organisaties zijn voortdurend in beweging en veranderen constant.…