escape room friesland serious gaming

Spelenderwijs leren

Onderzoek

Wat maakt het ene team nu succesvoller dan het andere team? Wat voor gedrag laten succesvolle teams zien? Hoe wordt hier samengewerkt, hoe wordt er gecommuniceerd, wat voor leiderschap wordt er getoond? Wij zijn iedere dag bezig om hiernaar onderzoek te doen, om zodoende organisaties te kunnen helpen in het creëren van succesvolle teams. Want een bedrijf is pas succesvol, als de medewerker in zijn kracht staat.

Aan de hand van literaire theoretische modellen uit andere branches als ANTS, NoTECHs, DISC model en de Team Emergency Assessment Measure heeft Friesland Boeit een nieuw theoretisch analysemodel ontwikkeld. De escaperoom is op zo’n manier ontwikkeld dat gedrag van teams geobserveerd wordt. Met het model worden vaardigheden  samenwerken op teamniveau gemeten. Hierbij is het belangrijk om aan te geven dat er geen goed of fout is, alleen dat er verschillende manieren zijn om tot de oplossing te komen.

De escaperoom is ingericht als een ‘pressure cooker’, waarbij de teamleden onder tijdsdruk in een stressvolle situatie komen. Hiervoor is gekozen omdat stress bij mensen ervoor zorgt dat zij sneller hun ‘ware ik’ laten zien. Hierdoor wordt het gedrag wat ze vertonen levensecht, waardoor de metingen en observaties een natuurgetrouw beeld geven van de situatie.

Een serious game is een spel dat niet gericht is op puur vermaak, maar dat een hoger doel heeft, dat buiten het spel ligt. Vaak is dit doel gericht om de speler(s) iets te leren. Het spelen van een serious game heeft een motiverende werking op de speler(s). Wat er gebeurd bij een serious game is, dat wat tijdens de game in het hoofd van de speler(s) komt te zitten, zich op een later moment terugbetaalt. Met de serious game wordt een memory of the future gecreëerd. De speler verzamelt herinneringen in zijn brein, waarmee hij/zij later beter kan inspelen op gebeurtenissen in zijn werkveld of leven. Traditionele trainingsvormen drukken de trainee in een passieve rol, waardoor ze worstelen met de link tussen theorie en dagelijkse werkpraktijk. Bij de serious game moet de speler fysiek aan de slag. Hierbij staat de ervaring centraal, hetgeen het leerrendement verhoogt. Omdat doel en nut van de training aan den lijve worden ondervonden, kan ook makkelijk de stap naar gedragsverandering worden gemaakt. De escaperoom is een goed voorbeeld van een serious game, waarbij het niet alleen leuk is om de escaperoom met een team te spelen, maar waarbij de activiteit de spelers ook tot nieuwe inzichten in hun team functioneren kan brengen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de VIA regeling van het SNN. Het analysemodel meet gedrag van teams op de vaardigheid samenwerken om zo een voorkeursstijlen van het betreffende team in kaart te brengen. Dit wordt gedaan aan de hand van een wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst. Het gehele traject is er samengewerkt met psychologen van Maarsingh & van Steijn en de NHL Hogeschool om het analysemodel te ontwikkelen.

efro