Selectie

Je hebt nog één of een aantal kandidaten over, maar hoe selecteer je de juiste, kijkend naar een duurzame inzetbaarheid en een match met de overige teamleden? Plaats ze in een team van toekomstige collega’s, of in een team van kandidaten en kijk welke kwaliteiten en houdingen boven komen drijven. Komt het door de kandidaat geschetste profiel overeen met hoe hij opereert in teamverband? Feit is dat een individu volledig individueel kan worden ‘doorgemeten’, maar dat een individu in een groep altijd ander gedrag zal laten zien. Zijn de karakters complementair aan elkaar? Worden de communicatiestijlen geaccepteerd? Wordt het talent er- en herkent? Is er vertrouwen in elkaar? Door real-time data te analyseren en videobeelden te genereren, biedt deze tool een krachtige en waardevolle toevoeging aan de selectieprocedure.

Wat levert het op?

  • Theoretisch onderbouwde rapportage met inzichten op groepsdynamische processen en krachten, talenten en valkuilen van de kandidaat op de vaardigheden samenwerken, communicatie en/of leiderschap.
  • Als organisatie geef je een unieke (leer)ervaring aan deelnemers. Niet gekozen deelnemers zullen een positief beeld hebben van de organisatie.
  • De uitkomsten geven je zekerheid van je keuze door een grotere kans op het aannemen van de meest geschikte kandidaat, waardoor tijd en geld bespaard wordt.

“De combinatie van observaties met de diepte-gesprekken met jullie na afloop hielpen ons aan rijkere inzichten die we op basis van brieven, gesprekken en learning agility assessments hadden opgedaan” medewerker Aegon Den Haag.

Wat houdt het in

Een team van 3 tot 6 kandidaten of een mix van kandidaten en medewerkers worden gezamenlijk in onze serieuze escaperoom geplaatst. In deze ruimte worden de kandidaten uitgedaagd om complexe vraagstukken samen op te lossen. Als kandidaat neem je een rol aan in het team, hoe en wat communiceer je, gaat de kandidaat leiden of volgen. Er is geen goed of fout, maar deze onbewuste keuzes van gedrag zeggen veel over de persoonlijkheid en het functioneren van de kandidaat.

Na afloop van het assessment wordt een rapport opgesteld met daarin de bevindingen over elke kandidaat. De kandidaat krijgt het assessment rapport altijd eerder dan de werkgever onder ogen, een onafhankelijke specialist zal het rapport toelichten en bespreken. De kandidaat heeft daarna altijd het recht om niet in te stemmen met het doorsturen van dit rapport naar de (potentiële) werkgever.

Aanvullend: De data kunnen gekoppeld worden aan data uit andere individuele psychometrische tests.

Resultaten

Aan het einde van de sessie hebben de opdrachtgever én de kandidaat meer inzicht in de talenten, krachten en valkuilen van de kandidaat. Een rapportage met bevindingen over hoe de kandidaat acteert in teamverband onderbouwd dit, waardoor een completer beeld ontstaat wat de kans vergroot op een passende keuze en daarmee duurzame inzetbaarheid.

Hoe gaaf is het dat jou mogelijk toekomstige werkgever onder andere gebruik maakt van een game tijdens de selectieprocedure.

Informatie

De focus van ons selectie-assessment hangt af van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt. Voor een leidinggevende functie zullen kandidaten vooral getest worden op leiderschapskwaliteiten, voor andere functies wordt bijvoorbeeld meer de nadruk gelegd op samenwerken en communicatieve vaardigheden. Afhankelijk van de exacte selectievraag wordt een passend programma samengesteld. Mail ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Kader

Tijdsduur selectie:

120 minuten per team (3 tot 6 personen)

Aantal deelnemers:

Dagdeel: 3 tot 12 personen
Dag: 3 tot 96 personen

Competenties:

Het analysemodel meet 48 variabelen met als hoofdcompetentie’s

  • Samenwerken
  • Communicatie
  • Leiderschap

Opties:

  • Koppeling met andere tests
  • Eigen specialist
  • Arbeids- en organisatiepsycholoog
  • Systeemtherapeut

Locatie:

Op jouw locatie of bij ons in Leeuwarden